v45-banner

Visualization, Modeling & Simulation

 

Läs mer om profilområde

Connectivity & Mobile Broadband

 

Läs mer om profilområde

Vehicle Safety & Security Systems

 

Läs mer om profilområde

ELITS är ett superföretag - för tredje året i rad!

För tionde året i rad har affärstidningen Veckans Affärer utsett Sveriges Superföretag –  de mest effektiva, lönsamma och snabbväxande företagen. IT-tjänsteföretaget ELITS prisas återigen som ett av Sveriges mest välmående tillväxtföretag och erhåller för tredje året i rad utmärkelsen Superföretag.

Veckans Affärer ger varje år den prestigefyllda utmärkelsen Superföretag till endast 350–450 av Sveriges närmare 300.000 företag. I år är siffran 442 och av dessa har endast 86 stycken lyckats vara ett Superföretag i tre år eller mer.

Läs mer

Holländsk myndighet beställer säker smartphonetjänst från Sectra

Sectra (STO: SECT B) har fått en beställning på sin tjänst för säker röstkommunikation och SMS för smartphones från en holländsk myndighet. Därmed kan tjänstemän på myndigheten åtnjuta den flexibilitet som det innebär att kunna kommunicera känslig information över mobila nätverk utan risk för avlyssning.

Med den här beställningen utvidgar myndigheten sitt användande av Sectra Panthon, som är en säkerhetslösning för smartphones, och gör den tillgänglig i större skala inom organisationen. Lösningen leveraras som en tjänst och Sectra hanterar installation och all administration inklusive nyckel- och certifikatshantering.

Läs mer

Världen kommer till Mjärdevi Science Park den 5 november

Den 5 november 2014 kommer ett stort internationellt symposium att anordnas i creActive Mjärdevi med både svenska och internationella deltagare och talare. Symposiet kommer att fokusera på olika aspekter när det gäller utvecklingen av framtidens science parks när det gäller bland annat investerare/riskkapital, företag i olika stadier av utveckling, inkubatorer, projektarenor/open innovation, nationella noder, internationella trender inom science park-världen, fastighetsägarnas roll, relationerna med andra innovativa hot-spots, former för studentsamarbeten, betydelsen av samarbete med politik och universitet.

Målet är att alla deltagarna, tillsammans med talarna, ska bidra till utformandet av en Linköpingsdeklaration som listar ”10 faktorer som bidrar till en framgångsrik science park”.

Läs mer

Sara Mazur till Meet@Mjärdevi 30 oktober

Missa inte torsdagen den 30 oktober när Sara Mazur kommer till creActive Mjärdevi för att vid lunchseminariet Meet@Mjärdevi tala om "Teknik för det uppkopplade samhället”. Sara Mazur är forskningschef för Ericsson Research och har av Computer Sweden utsetts till Sveriges mäktigaste IT-kvinna.

Läs mer

ELITS utses till DI Gasell-företag för tredje året i rad

För femtonde året i rad har affärstidningen Dagens industri sammanställt Gasellundersökningen med Sveriges snabbast växande och mest lönsamma företag. IT-tjänsteföretaget ELITS i Mjärdevi Science Park prisas återigen som ett av Sveriges mest välmående tillväxtföretag och erhåller för tredje året i rad utmärkelsen Gasell-företag av Dagens Industri. 

2014 firas 15-årsjubileet av Di Gasell. Årligen utses färre än 0,5 % av Sveriges aktiebolag till Gaseller, kriterierna som ska uppfyllas är bland annat att företaget har en omsättning på minst 10 Mkr, har minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret och har sunda finanser. Läs mer på Dagens Industri.

Läs mer

CybAero söker nytt exporttillstånd efter avslag

First North-listade CybAero har av ISP (Inspektionen för Strategiska Produkter) fått avslag på sin ansökan om exporttillstånd till den kinesiska kunden AVIC. CybAero för nu samtal med ISP och avser att inkomma med en ny ansökan.

CybAero skrev i juli 2014 ett ramavtal med det kinesiska företaget AVIC, omfattande leverans av totalt minst 70 helikoptersystem, varav minst 20 under de första tre åren och minst 50 system under de följande fem åren. CybAero ansökte om exporttillstånd från ISP den 8 september och kompletterade sin ansökan den 30 september med begäran om tillstånd för leverans av enbart de första 20 systemen under de närmaste två åren.

ISP har den 17 oktober 2014 meddelat att man inte beviljar exporttillstånd baserat på Cybaeros ansökan. ISP har bland annat frågor kring var de inledande 20 systemen ska tillverkas. CybAero för nu samtal med ISP, och baserat på dessa samtal kommer bolaget att lämna en ny ansökan med bland annat tydligare redogörelse kring ramavtalet med AVIC, systemens produktion och användning.

Läs mer

Mjärdevi AB

Mjärdevi Science Park AB
Teknikringen 10
583 30 Linköping

Adresser & Hitta hit

Kontakt

Tel 013-20 57 57
info@mjardevi.se

Medarbetare

Följ oss

linked-ininstagramfacebooktwitter

member-of-iasp

sisp logo eulogo inv c rgb