Visualization, Modeling & Simulation

 

Läs mer om profilområde

Connectivity & Mobile Broadband

 

Läs mer om profilområde

Vehicle Safety & Security Systems

 

Läs mer om profilområde

Svenska försvaret testar CybAeros fjärrstyrda helikopter

First North-listade CybAero har av FMV, Försvarets materielverk, valts för att genomföra test- och demonstrationsflygningar under tredje kvartalet 2015 från den svenska världsledande Visbykorvetten.

Svenska CybAero valdes ut i konkurrens med andra internationella aktörer. Flygningarna, där CybAeros helikoptersystem APID används, är beräknade att genomföras av svenska försvaret under tredje kvartalet 2015 på svenskt farvatten. Syftet är att testa den strategiska och taktiska nyttan av dessa system ombord på svenska marinens fartyg.

Läs mer

Riskettan och Handledarutbildning på kvällar och helger i Mjärdevi Science Park

Evelina Johansson har en treårig utbildning till utbildningsledare och har hösten 2014 startat eget företag i Mjärdevi Science Park där hon erbjuder Handledarutbildning och Risketta till personer som ska ta körkort.

Handledarutbildningen är obligatorisk för den som ska övningsköra privat med en elev och denna kurs går eleven tillsammans med den/de som ska vara handledare. Riskettan är en obligatorisk del av körkortsutbildningen och denna går eleven själv.

- Vi kan erbjuda kurser på kvällar och helger så eleverna inte ska behöva ta ledigt från vare sig studier eller jobb för att kunna gå de här obligatoriska kurserna, säger Evelina.

Läs mer

CybAero slutlevererar till Indra

First North-listade CybAero har nu slutlevererat den sista helikoptern till den spanska IT-koncernen Indra. Samarbetet inleddes år 2009 och har innefattat helikoptersystem som möjliggör start och landning från fartyg.

Läs mer

Positivt förhandsbesked till CybAero för export till Kina

First North-listade CybAero har av ISP (Inspektionen för strategiska produkter) erhållit positivt förhandsbesked på ansökan för export till en kinesisk kommersiell slutkund.

CybAero skrev i juli 2014 ett ramavtal med det kinesiska företaget AVIC omfattande leverans av totalt minst 70 helikoptersystem för de kommande åtta åren.

CybAero ansökte den 30 september om exporttillstånd för de inledande 20 systemen. 17 oktober meddelade ISP avslag på ansökan. ISP hade bland annat frågor kring var de inledande 20 systemen ska monteras samt kring den slutliga användaren.

Efter att ha fört samtal med ISP och förtydligat och kompletterat informationen begärde CybAero i ansökan den 24 oktober ett förhandsbesked från ISP gällande leverans av de tio första systemen inom ramen för avtalet med AVIC.

Läs mer

Sectra koordinerar VINNOVA-projekt för optimerade flöden och IT-verktyg för digital patologi

Nya lösningar för det smarta hemmet där IT-tjänster delar på infrastruktur, utveckling av passivhus som fungerar i kallt klimat och ett nytt IT-verktyg för digitala bilder som ger kortare väntetider för provsvar och ökad patientsäkerhet. Det är några av de projekt som visat goda resultat och som nu får fortsatt finansiering av VINNOVA inom programmet Utmaningsdriven innovation. 

Läs mer

Fordonstillverkare inleder samarbete med Impact Coatings om bränsleceller

Den världsledande fordonstillverkare som tidigare i år utvärderade Impact Coatings beläggning Ceramic MaxPhase, har nu inlett ett djupare samarbete med Impact Coatings. I utvärderingen jämfördes Impact Coatings beläggning med andra beläggningar som erbjuds på marknaden. Ceramic MaxPhase var den beläggning som matchade kundens krav bäst. Det nu inledda samarbetet avser att ytterligare optimera beläggningen för storskalig industriell produktion. 

Läs mer

Mjärdevi AB

Mjärdevi Science Park AB
Teknikringen 10
583 30 Linköping

Adresser & Hitta hit

Kontakt

Tel 013-20 57 57
info@mjardevi.se

Medarbetare

Följ oss

linked-ininstagramfacebooktwitter

member-of-iasp

sisp logo eulogo inv c rgb