Annons

Etablera företaget i Mjärdevi

Skicka sidan Skriv ut PDF

teknikringen6jpg

I Mjärdevi samverkar universitet, näringsliv och samhälle i en internationell miljö som skapar stora möjligheter att komma i kontakt med just de samarbetspartners och den kompetens som ett företag behöver för att lyckas.

Att finnas i en science park innebär att man har mäjlighet att ta del av nyttan från flera olika nätverk och aktiviteter för idé- och erfarenhetsutbyte. Det sociala kapital som därmed byggs upp och alla de både formella och informella nätverk som skapas på många olika nivåer och inom olika områden är nästan omöjliga att beskriva. Det som kan mätas är den upplevda nyttan med att finnas i Mjärdevi Science Park, där företagen två år efter etableringen i parken anser att möjligheten att hitta affärspartners är en av de övervägande föredelarna med att finnas här.

varfor_mjardevi

Kunskaps- och forskningsstråket

Mjärdevi Science Park ligger i Linköpings kunskaps- och forskningsstråk. Det ger närhet till de världsledande forskningsmiljöer som attraherar arbetskraft. Linköpings kommuns slogan "Där idéer blir verklighet" stämmer mycket bra in på det här området.

Det finns dessutom långt framskridna planer på ytterligare utveckling och expansion med syfte att skapa attraktiva miljöer med ännu större möjligheter för företag, forskning och kunskap i världsklass när den nya stadsdelen Vallastaden byggs alldeles intill Mjärdevi Science Park och Linköping unviersitet.

Det är lätt att ta sig till Mjärdevi. LinkLink erbjuder snabb kollektivtrafik mellan Resecentrum och Mjärdevi Science Park.

Rivstart Mjärdevi

Rivstart är ett program med rullande antagning för den som snabbt vill komma ut på marknaden med sitt företag. Bra lokaler och rådgivning som hjälper till att snabbt etablera företaget.

Programmet, som löper under sex månader, riktar sig till den som nyligen startat företag inom teknik och/eller naturvetenskap med produkt- eller tjänsteinnehåll. Bakom programinnehållet finns ett antal olika företag och organisationer som deltar med sin expertkunskap för att hjälpa ditt företag att utvecklas.

Lead - Inkubator

Företagsinkubatorn i Mjärdevi är en verksamhet som hjälper entreprenörer att starta eget företag och framför allt utveckla det genom att tillföra olika typer av affärsstöd och coachning som gör att nya företag, från såväl industri som akademi, växer snabbare och mer framgångsrikts.

Fokus är affärsutveckling och tillväxt och man jobbar med erfarna och engagerade affärscoacher för att vara ett bra stöd i företagets utveckling.

bil_sectraLokaler för olika verksamheter

I Mjärdevi finns sju olika fastighetsägare som erbjuder kontorslokaler av varierande storlek och med olika planlösningar. I Mjärdevi Center finns även lokaler anpassade för laboratorieverksamhet.

Growlink och Innovationssystem

I regionen finns ett stort nätverk av aktörer som tillsammans arbetar för att stimulera start och tillväxt av kunskapsintensiva företag inklusive rådgivning och hjälp med finansiering. Aktörerna medverkar också på olika sätt till utvecklingen av de företag som redan finns i parken.

Nätverk

I Mjärdevi finns flera olika nätverk, både formella och informella. Något som skapar möjligheter för gränsöverskridande samarbeten av olika slag. Mjärdevi Science Park AB ordnar nätverksluncher, seminarier, frukostmöten, mingel och andra event som Mjärdevi Science Park Golf och Mjärdevistafetten. Man är även aktiv i uppstarten av olika affärsdrivande nätverk.

Dessutom finns många lokala, regionala, nationella och globala nätverk. Exempel på sådana är de nationella och internationella Science Park-samarbetena SiSP och IASP samt de regionala Growlink och East Sweden.

Senast uppdaterad 2012-12-10 15:54