Annons

Mjärdevi Science Park AB

Skicka sidan Skriv ut PDF

Mjärdevi Science Park AB är ett kommunägt bolag som genom en unik samverkan mellan aktörer på lokala, nationella och internationella nivåer strävar efter att erbjuda optimala tillväxtförutsättningar för innovativa företag och utvecklingsmiljöer i Linköping.

sten_gunnar_johansson- Som kommunägt bolag är vi offentligt finansierade, säger Sten Gunnar Johansson som är VD. Våra tjänster är i de flesta fall helt kostnadsfria för företagen i Mjärdevi Science Park AB.

Här är ett axplock från Mjärdevi Science Park AB:s verksamhet:

 • Finns på Teknikringen 10 med sex medarbetare.
 • Samarbetar i och med olika lokal-lokala, lokala, regionala, nationella och globala nätverk. Exempel på detta är de nationella och internationella Science Park-samarbetena SiSP och IASP, det regionala Growlink och East Sweden.
 • Initierar affärsdrivande nätverk inom parkens olika fokusområden, exempelvis inom IPTV och imaging.
 • Tar emot och arrrangerar studiebesök för olika typer av delegationer, både från Sverige och från andra länder.
 • Deltar i och leder olika typer av samarbeten och projekt, exempelvis EU-projekt samt både nationella och internationella samarbeten.
 • Samarbetar med områdets fastighetsägare, Linköpings kommun och andra intressenter för att öka områdets attraktionskraft och säkerställa fysiska expansionsmöjligheter.
 • Samarbetar med Linköpings universitet inom både forskning och utbildning, exempelvis institutioner, forskningsinstitut,  innovationskontor,  studenter och studentorganisationer.
 • Arrangerar mötesplatser för nätverkande och kunskapsutbyte genom bland annat frukostmöten, B2B-luncher "Meet@Mjärdevi", sommarträffen ”Mingel i Mjärdevi” och seminarier. Dessutom arrangerar Mjärdevi Science Park AB tävlingarna ”Mjärdevigolfen” och ”Mjärdevistafetten
 • Driver programmen ”Rivstart” (för nystartade svenska företag) och ”Soft Landing” (för att underlätta utländska företagsetableringar).
 • Erbjuder tillgång till erfarna resurspersoner som kan ge råd om affärsutveckling och finansiering eller hur man når en internationell marknad
 • Driver hemsidan www.mjardevi.se
 • Ansvarar för Mjärdevi Science Parks kommunikationskanaler som nyhetsbrev, Digital SignagebloggFacebookTwitterpressrumYou Tube-kanal m m.
 • Ger ut Mjärdevi Magasin som är Mjärdevi Science Parks egen tidning som utkommer med två nummer om året, varav ett på engelska.

 

Styrelsen och VD:n för Mjärdevi Science Park AB:

Sten Gunnar Johansson, VD
Peter Värbrand, professor, Linköpings universitet
Anders Englund, VD, Attentec AB
Anders Lindström, utvecklingsansvarig,Ericsson
Christian Gustavsson, (ordförande), kommunalråd, Linköpings kommun
Lars Svensson, fastighetschef, Henry Ståhls Fastigheter AB
Carina Boberg, kommunalråd, Linköpings kommun
Johan Löfstrand, riksdagsledamot
Lars Ydreskog, Saab AB
Johan Lilliecreutz, VD InnovationskontorEtt och LiU Holding
Paul Lindvall, kommunstyrelsens ordförande, Linköpings kommun 
Lena Micko, kommunalråd 

Senast uppdaterad 2014-05-07 15:57